Annemies Gort.
Interview Frank Verhulst en Nikola Metzger, Eerstelijns Centrum Tiel. Methodiek Doen en Blijven Doen.
ECT nieuws: juli 2018.
Download pdf, 0.4 MB

Dennis Mulkens.
Doen en Blijven Doen, ook bij de apotheek. Handvatten voor een bredere kijk op de patient.
Pharmaceutisch weekblad. 20 januari 2017; 153-3.
Download pdf, 0.15 MB

Nathalie Eikelenboom, Jan van Lieshout, Annelies Jacobs, Frank Verhulst, Joyca Lacroix, Aart van Halteren, Maarten Klomp, Ivo Smeele en Michel Wensing.
Ondersteuning van patiënten bij zelfmanagement. Van confectie naar maatwerk.
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 2016;160: D758. November 2016.
Download pdf, 0.35 MB

Nathalie Eikelenboom, Jan van Lieshout, Annelies Jacobs, Frank Verhulst, Joyca Lacroix, Aart van Halteren, Maarten Klomp, Ivo Smeele and Michel Wensing.
Effectiveness of personalised support for self-management in primary care: a cluster randomised controlled trial.
British Journal of General Practice (2016). Mei 2016.
Download pdf, 0.13 MB

Nathalie Eikelenboom, Ivo Smeele, Marjan Faber, Annelies Jacobs,
Frank Verhulst, Joyca Lacroix, Michel Wensing and Jan van Lieshout.

Validation of self-management Screening (SeMaS), a tool to facilitate personalised counselling and support of patients with chronic diseases. BMC Family Practice (2015) 16:165. November 2015.
Download pdf, 0.59 MB

Frank van Wijck.
Semas: Opening om gesprek over zelfmanagement naar hoger niveau te tillen. Online tool brengt competenties en barrières bij zelfmanagement in beeld. De Eerstelijns, December 2014.
Download pdf, 0.59 MB

Verhulst Frank, Burgt van der Marieke.
Ondersteunen van zelfmanagement bij chronische zieken. AccreDidact. november 2014.

Eikelenboom N., Lieshout van J., Wensing M., Smeele I. & Jacobs A.
Implementation of personalized self-management support using the self-management screening questionnaire SeMaS. 17 oktober 2013.
Openen

Eikelenboom N, Klomp M., Smeele I.
Zelfmanagement op maat. Medisch Contact, 10 oktober 2013.
Download pdf, 62 KB

Verhulst FJCM, Burgt van der M. Heggers J.
Doen en blijven doen, instrumenten voor begeleiding naar zelfmanagement. De Eerstelijns, oktober 2012.
Download pdf, 0.4 MB

Klomp, M. Engels J.
Zorggroep DOH aan de slag met zelfmanagement. Complex thema, maar overtuigd van het belang. De Eerstelijns, april 2012
Download pdf, 0.26 MB

Verhulst FJCM, Overmars M.
“Het analytisch vermogen van fysiotherapeuten is de laatste vijftien jaar enorm toegenomen”. Interview rondom de stelling “Fysiotherapeuten weten niets van therapietrouw”. Fysiopraxis, jaargang 17. nr 11. november 2008.
Open jpg, 0.96 MB

Verhulst FJCM., Burgt van der M., Poelgeest A.
De stappenreeks en persoonsgebonden factoren. Fysiopraxis, jaargang 17, nr 1. Januari 2008.
Download pdf, 0.31 MB

Verhulst, FJCM., van den Borne, HW., Mudde, A.
State of the art. Doen en blijven doen. Patiëntenvoorlichting met behulp van de stappenreeks en de persoonsgebonden factoren, op zoek naar evidence.
Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. Jaargang 117, april 2007.
Download pdf, 3.6 MB

Verhulst, FJCM., van den Borne, HW., Mudde, A. [ENGLISH VERSION]
State of the art. Doen en blijven doen. Nederlands Tijdschrift voor
Fysiotherapie. Jaargang 117, april 2007.
Download pdf, 1.13 MB

Moons, M.
Van Openstaan naar Bljiven doen. Voorlichting in de fysiotherapiepraktijk. InFysio. Jaargang 2. Nummer 2. Februari 2006.
Download pdf, 0.66 MB

Verhulst, FJCM.
De persoon in een model voor fysiotherapie. Cesar Magazine. 2003/1, maart 2003.
Download pdf, 3.17 MB

Verhulst, FJCM.
De persoon in een model voor fysiotherapie. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. Jaargang 112, oktober 2002.
Download pdf, 1.37 MB

Burgt, v.d., Verhulst, F.
Doen en Blijven doen: de stappenreeks van voorlichting in de logopedische praktijk. Logopedie en Foniatrie, jaargang 70, nr. 12, December 1998.
Download pdf, 1.49 MB

Burgt, v.d. M., Verhulst, FJCM.
Van therapietrouw naar zelfmanagement: voorlichting op maat. Fysiopraxis, jaargang 6, augustus 1997.
Download pdf, 0.53 MB

Burgt v.d. M., Verhulst, FJCM.
Patiëntenvoorlichting in de
oefentherapiepraktijk. Nederlands Tijdschrift voor Oefentherapie Mensendieck. 57e jaargang, nummer 4, 1996.
Download pdf, 1.2 MB

Verhulst, FJCM., Burgt v.d. M.
Concretisering van patiëntenvoorlichting in het fysiotherapeutisch handelen. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. Jaargang 104, januari 1994.
Download pdf, 1.39 MB