uitgaven
1996 Burgt, v.d. M., Verhulst, FJCM., Doen en blijven doen, Patiëntenvoorlichting in de paramedische praktijk.
ISBN: 9031318833
1998 2e herziene druk
ISBN: 9031318833
2003 3e herziene druk. Titel gewijzigd in: Doen en Blijven doen, Voorlichting en compliancebevordering door paramedici.
ISBN: 9031339512
2009 4e herziene druk.
ISBN: 9031361663
2018 5e herziene druk. Titel gewijzigd in: Doen en Blijven doen, Zelfmanagement en persoonsgerichte multidisciplinaire zorg.
ISBN: 9789036820776
2024 6e herziene druk. Titel gewijzigd in: Gedragsverandering – Doen en Blijven doen
ISBN: 9789036829755
gerelateerde publicaties
2005 M. van der Burgt, F. Verhulst. Voorlichting en begeleiding in de praktijk. Inspelen op de persoonsgebonden factoren. Uitgave van AccreDidact. Doetinchem.
Uitgave is geaccrediteerd door KNGF onder nummer 2901 voor het register van Algemeen pragmaticus.
2005 Zanden OCMW van der, Verhulst FJCM. Persoonsgebonden factoren binnen en gedragsgeorienteerde aanpak bij chronische klachten. Jaarboek Fysiotherapie Kinesiotherapie 2005. Bohn Stafleu Van Loghum.
ISBN: 90 313 4311 0

Recensie
© Biblion, Leidschendam, Drs. M.H. Langelaan
“Voorlichting door paramedici is vaak gericht op gedragsverandering. De auteurs benaderen gedragsverandering als een eindstap die niet te zetten is als niet eerst aan de voorwaarden voor het zetten van de voorgaande stappen is voldaan, namelijk openstaan, begrijpen, willen, kunnen doen en blijven doen. Aan elke stap is een hoofdstuk gewijd. Per stap worden de analyse en de interventies gepresenteerd. Daarnaast zijn er afzonderlijke hoofdstukken over persoonsgebonden factoren bij gedragsverandering, communicatie en voorlichting. Het boek bevat vele gespreksfragmenten die laten zien hoe paramedici de stappenreeks hanteren en hun voorlichting aanpassen aan de individuele patiënt. Hierdoor wordt deze kennis voor de lezer herkenbaar en toegankelijk. Bevat uitvoerige literatuurlijst en register. Zeer geschikt voor beoefenaars en studenten van paramedische bewegingsberoepen zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, podotherapeuten en oefentherapeuten Mensendieck en Cesar. Derde herziene druk (eerste druk 1996, tweede 1998), waarin onder meer reacties van lezers zijn verwerkt.”