Vaak werkt een zorgverlener met een patiënt toe naar ander gedrag. In Doen en blijven doen wordt dit proces van gedragsverandering ter bevordering van zelfmanagement aan de hand van een stappenmodel beschreven: de stappenreeks van voorlichting. De zorgverlener heeft daarbij een rol als coach en motivator, maar de patiënt is uiteindelijk de gedragsveranderaar.

Naast de stappenreeks spelen ook persoonsgebonden factoren van de patiënt en van de zorgverlener, de zogenaamde P-factoren, een grote rol bij gedragsverandering en zelfmanagement.

De stappenreeks en de persoonsgebonden factoren bieden een handvat voor voorlichting op maat: voorlichting die op de persoon en zijn doelen is afgestemd. Een gedragsverandering gericht op bevorderen van zelfmanagement en therapietrouw zal hierdoor eerder tot stand komen.

Doen en blijven doen is opgenomen in de zorgmodule zelfmanagement 1.0. Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten. Deze module is ontwikkeld in opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Januari 2014.

 

Frank Verhulst
Marieke van der Burgt